Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor filologi
 
Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor filologi
Organizing committee

 

Associate professor Ph.D. Gabriel Bărbuleț, Dean of the Faculty of History and Philology

Senior lecturer Ph.D. Iuliana Wainberg Drăghiciu, Head of the Philology Department

Professor Ph.Ed. habil. phil. Teodora Iordăchescu

Senior lecturer Ph.D. Crina Herțeg

Senior lecturer Ph.D. Gabriela Chiciudean

Senior lecturer Ph.D. Coralia Telea

Senior lecturer Ph.D. Aura Cibian

Teaching assistant Ph.D. student Andra Ursa

Teaching assistant Ph.D. student Sorina Victoria

Teaching assistant Ph.D. student Rebeca Marchedon

Msc. Econ. Simona Buzași