Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor filologi
 
Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor filologi

 

THE XVIth ANNUAL STUDENTS SESSION

ALBA IULIA, 7-8 DECEMBER, 2023

 

 

 

 

Dear students,


We are delighted to announce the program for our upcoming session! 

 

 

 

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR FILOLOGI, EDIȚIA 2023

2023 SCIENTIFIC SESSION OF PHILOLOGY UNDERGRADUATE AND MASTER"S STUDENTS

INVITATION 

 

Dear Students,

 

It is our privilege to extend an invitation for your participation in the 16th Annual Students" Session, which will take place on December 7-8, 2023. This event is hosted by 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia.

This session is dedicated to students and is designed for both undergraduate (BA) and postgraduate (MA) students who are encouraged to present their work in fields related to:

 

 

  Linguistics

  Translation studies

  Literature

  Cultural studies

 

The official languages of the conference are: English, Romanian, French, German.

This year’s edition will take place in a hybrid mode, online and on-site in Alba-Iulia. The authors of accepted papers will have a choice to present their papers on-line, or on site in Alba-Iulia.  Participants who will be attending remotely will connect to the sessions through the Microsoft Teams virtual meeting platform. A link for access will be provided to them several days before the event takes place.


Instructions for presenters:


  Presenters must prepare PowerPoint presentations or provide digital handouts. 

  Sessions will be chaired by chairpersons.

    Each participant has 10-15 minutes for presentation and 5 minutes for discussions.

   In the case of multi-authored presentations, more than one person may present within these 10-15 minutes.

 

 

Please submit your proposals in your preferred language, together with the GDPR, by November 19, 2023, to the following email address: andra.ursa@uab.ro

 

Please regularly visit the Session"s website to stay updated and download the necessary documents we provide for you: http://sssmf.uab.ro/

 

Important dates:

 

Author registration: 19 November, 2023

Conference dates: 7, 8 December, 2023

Paper submission due: 1 February, 2024

 

A peer-reviewed selection of conference papers will be published in the volume BULETINUL SESIUNII STUDENȚILOR ȘI MASTERANZIOR FILOLOGI, ISSN 2601-2618, ISSN-L 2601-2618, publisher: Aeternitas Publishing House, Alba Iulia. Papers will be published in English, Romanian, French, German.

 

Contact persons:

 

Papers delivered in English and German: PhD Assistant Andra-Iulia Ursa, andra.ursa@uab.ro

 

Papers delivered in Romanian: PhD Assistant Diana-Alexandra Avram diana-alexandra.avram@uab.ro

 

Papers delivered in French: PhD Lecturer Aura-Celestina Cibian, aura.cibian@uab.ro

 


SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ

A STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR FILOLOGI

EDIȚIA A XVI-A

Alba-Iulia, 7-8 Decembrie 2023

 

Departamentul de Litere alături de

Centrul CIEL (Centrul de Cercetare și Inovație în Educația Lingvistică) și

Centrul CCFDM (Centrul de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural) de la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

organizează

 

Sesiunea Științifică Studențească, ediția a XVI-a

Alba Iulia, 7, 8  decembrie 2023

 

Dragi studenți,

 

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la cea de-a XVI-a ediție a Sesiunii Științifice Studențești, organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în zilele de 7, 8 decembrie 2023, cu începere de la ora 1o.oo.

Invităm studenții filologi (licență și masterat) să participe cu lucrări ce reflectă preocupările lor științifice încadrate în secțiunile:

 

                     limbă și comunicare

                     traductologie

                     literatură

                     studii culturale.

 

Ediția din acest an se va desfășura în mod hibrid la universitatea din Alba Iulia. Participanții pot alege să participe atât fizic, cât și online, caz în care vor primi un link de logare către platforma Microsoft Teams, cu câteva zile înainte de eveniment.

Lucrările vor fi susținute pe secțiuni, în funcție de limba în care vor fi prezentate: engleză, franceză, germană sau română.

 

Instrucțiuni pentru participanți:

        Participanții trebuie să pregătească prezentări în PowerPoint sau să ofere publicului materiale-suport.

        Sesiunile vor fi prezidate de moderatori.

        Pentru fiecare prezentare sunt alocate 10-15 minute, urmate de 5 minute pentru discuții.

 

        În cazul lucrărilor cu mai mulți autori, aceștia pot interveni alternativ în cele 10-15 de minute.

 

 

Rugăm studenții interesați să își confirme participarea prin trimiterea formularelor de înregistrare completate (care vor conține titlurile și rezumatele lucrărilor, declarația de autenticitate precum și solicitările de cazare) și documentul de prelucrare a datelor personale nu mai târziu de data de 19 noiembrie 2023, pe adresa de e-mail: andra.ursa@uab.ro .

 

Vă rugăm să verificați periodic site-ul Sesiunii Științifice pentru a vă ține la curent cu anunțurile și cu documentele postate la  http://sssmf.uab.ro/


Date importante:

 

Înregistrarea participanților: 19 noiembrie 2023.

Data conferinței: 7, 8 decembrie 2023.

Trimiterea lucrărilor in extenso: 1 februarie 2024.

 

Se va face o selecție a lucrărilor prezentate în cadrul Sesiunii, care, în forma lor finală, vor fi publicate în volumul BULETINUL SESIUNII STUDENȚILOR ȘI MASTERANZIOR FILOLOGI, ISSN 2601-2618, ISSN-L 2601-2618, la Editura Aeternitas.

Lucrările vor fi publicate în limbile engleză, română, franceză sau germană.

 

Persoane de contact:

 

Pentru limbile engleză și germană: Asistent dr. Andra-Iulia Ursa, andra.ursa@uab.ro

 

Pentru limba română: Asist. drd. Diana-Alexandra Avram, diana-alexandra.avram@uab.ro

 

Pentru limba franceză: Lector dr. Aura-Celestina Cibian, aura.cibian@uab.ro

 

************************************************************************************************************************************************************

 

Cal for papers 2023

 

         We are honoured to invite you to participate in the 16 th edition of the Annual Students` Conference to be organized by 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia, on December 7, 8, 2023.

 

The conference is student-focused and it is aimed at both BA and MA students who are invited to deliver presentations in the areas pertaining to:

 

  Linguistics

  Translation studies

  Literature

  Cultural studies