Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor filologi
 
Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor filologi
Practical information

Link-uri 2022:

Deschidere și prezentări în RO:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a62a96f9ca4ad4816b03be9012f9327f5%40thread.tacv2/1670134545447?context=%7b%22Tid%22%3a%22071cfe14-2e5e-4fbf-8291-9ce3fe389b36%22%2c%22Oid%22%3a%223bf88617-7982-41f6-b114-00d87bed6bdb%22%7d


Prezentări în EN:

Prezentări în FR:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a62a96f9ca4ad4816b03be9012f9327f5%40thread.tacv2/1670134662745?context=%7b%22Tid%22%3a%22071cfe14-2e5e-4fbf-8291-9ce3fe389b36%22%2c%22Oid%22%3a%223bf88617-7982-41f6-b114-00d87bed6bdb%22%7d

 

Important dates:       

 

Author registration: 25  November 2022      -  Registration form

Conference dates: 12 December 2022

Paper submission due: 01 February 2023

For further information please contact:

Papers delivered in English: Ph.D. student Diana Avram, diana-alexandra.avram@uab.ro

Papers delivered in Romanian: Associate Professor PhD Gabriela Chiciudean, gabriela.chiciudean@uab.ro

Papers delivered in French: Senior lecturer PhD Aura Cibian, aura.cibian@uab.ro